www.zubczynski.pl


Pamięć...

"Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.
Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój.
Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna."
Roman Dmowski


Fotografie z naszej drogi ... do 2013 FotoGRAFIA albumy (Made by CANON AE-1 AnD PENTAX K100D apropos)
Fotografie z naszej drogi ... od 2013 FotoGRAFIA albumy (Made by CANON AE-1 AnD PENTAX K100D apropos)


obronanarodowa.pl

fundacja-sprzymierzeni.pl

stowarzyszenierannych.plH Zubczynski ZAHAR 2004-2018